HUDU

Sprawozdanie o udzielonych zamowieniach publicznych szczegolowy instruktaz sporzadzania

Jetzt
€ 45,99
Bisher € 47,50
 
kartoniert
Besorgung - Lieferbarkeit unbestimmt
Januar 2015

Beschreibung

Beschreibung

Bardzo szczegolowy instruktaz sporzadzenia sprawozdania o udzielonych zamowieniach publicznych. Duza ilosc konkretnych przykladow pomoze w rozwiazaniu problemow praktykow zobowiazanych do sporzadzenia tego sprawozdania.

Do 28 lutego 2015 r. nalezy sporzadzic i przekazac sprawozdanie o udzielonych zamowieniach publicznych Prezesowi Urzedu Zamowien Publicznych. Obowiazek ten dotyczy wszystkich jednostek sektora finansow publicznych, nawet tych, ktore nie udzielaly zamowien publicznych w trybach przewidzianych ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (w tym rowniez i takich, ktorych wartosc nie przekracza tzw. "progu istotnosci").

Zamowieniem publicznym - podlegajacym wykazaniu w sprawozdaniu - jest kazda umowa odplatna, zawarte w formie pisemnej i ustnej, pomiedzy zamawiajacym a wykonawca, ktorej przedmiotem sa dostawy, uslugi lub roboty budowlane - bez wzgledu na wysokosc zobowiazania pienieznego zamawiajacego i bez wzgledu na forme jej zawarcia (np. ustna umowa potwierdzona faktura VAT).

W roku 2014 mialy miejsce zmiany przepisow o zamowieniach publicznych majace wplyw na sposob sporzadzenia sprawozdawania za rok 2014r., w tym m.in.:

podwyzszenia w kwietniu 2014 r. progu kwotowego stosowania ustawy z 14.000 do 30.000 euro - w publikacji szczegolowo wskazano jak wykazywac umowy o zamowienie publiczne o wartosci zamowienia pomiedzy do 30.000 zawierane w 2014 r. przed i po nowelizacji;
wprowadzenia w pazdzierniku 2014 r. do ustawy nowego trybu uproszczonego zamawiania uslug niepriorytetowych (art. 5a) - w publikacji wskazywane sa problemy z wykazaniem umow zawartych w tym trybie w sprawozdaniu;
wprowadzenie w 2014 r. trzech grup wylaczen ze stosowania ustawy dotyczacych badan naukowych, dzialalnosci kulturalnej i gromadzenia zbiorow bibliotecznych i pomocy dydaktycznych w bibliotekach szkolnych (art. 4 pkt 8a, 8b i 8c) - w publikacji znajduje sie uzasadnienie niewykazywania tych zamowien w sprawozdaniu.

Dodatkowo publikacja zawiera wiele dodatkowych przykladow praktycznych wskazujacych na sposob wykazywania w sprawozdaniu roznych rodzajow umow spelniajacych definicje zamowienia publicznego.
EAN: 9788378042402
ISBN: 8378042405
Untertitel: 2. Auflage. Sprache: Polnisch.
Verlag: ODDK
Erscheinungsdatum: Januar 2015
Seitenanzahl: 92 Seiten
Format: kartoniert
Es gibt zu diesem Artikel noch keine Bewertungen.Kundenbewertung schreiben