HUDU

Biskupi unickiej metropolii kijowskiej w XVIII wieku

Jetzt
€ 24,49
Bisher € 25,35
 
kartoniert
Besorgung - Lieferbarkeit unbestimmt
Januar 2013

Beschreibung

Beschreibung

W wielonarodowej i wielowyznaniowej Rzeczypospolitej w czasach nowozytnych znaczaca role spoleczna, religijna i kulturowa odgrywala tradycja bizantyjska, reprezentowana przede wszystkim przez Cerkiew prawoslawna, a po zawarciu w latach 1595-1596 unii czesci hierarchow prawoslawnej metropolii kijowskiej z Kosciolem rzymskokatolickim - przez Cerkiew unicka. Znaczenie tej wspolnoty religijnej w rozwoju procesow dziejowych bylo przedstawiane w historiografii w roznorodnych kontekstach. Efekty najnowszych badan coraz czesciej podwazaja role tej spolecznosci jako kulturowego i religijnego pomostu pomiedzy Wschodem i Zachodem. Pomimo wielu ewolucyjnych zmian absorbujacych elementy szeroko rozumianej kultury lacinskiej, Cerkiew unicka w XVIII wieku pozostala suwerennym organizacyjnie organizmem, swiadomym wlasnej tozsamosci na pograniczu kultur.dr hab. Bogumil Szady, fragment recenzji
EAN: 9788363527310
ISBN: 8363527319
Untertitel: Sprache: Polnisch.
Verlag: Werset
Erscheinungsdatum: Januar 2013
Seitenanzahl: 376 Seiten
Format: kartoniert
Es gibt zu diesem Artikel noch keine Bewertungen.Kundenbewertung schreiben