HUDU

Pe gallwn, mi luniwn lythyr


€ 28,99
 
epub eBook
Sofort lieferbar (Download)
Oktober 2013

Beschreibung

Beschreibung

Cyfrol o feirniadaeth lenyddol arbrofol yw hon sy'n cynnig deongliadau amrywiol o waith y bard Menna Elfyn, ac yn rhoi cip inni ar ein hymwneud â llenyddiaeth a'n harferion darllen. Eir ati i gynnig dehongliad ffres o'r gwaith gan arbrofi am y tro cyntaf yn y Gymraeg â dull beirniadaeth epistolaidd, sef cyfres o lythyrau ffuglennol. Dyma hefyd yr astudiaeth estynedig gyntaf o farddoniaeth Menna Elfyn: rhoddir sylw i waith y bardd yn benodol, ond edrychir hefyd ar faterion cyfoes fel cyfieithu, perfformio a marchnata llenyddiaeth yn y Gymru sydd ohoni. Eir ati i herio arferion academaidd trwy droedio'r ffin rhwng 'ffaith' a 'ffuglen' er mwyn creu beirniadaeth aml-leisiol a darllenadwy sy'n adlewyrchu natur gymhleth ac amlweddog y broses ddarllen.
EAN: 9781783165834
Untertitel: Golwg ar waith Menna Elfyn. 1. Auflage. EPUB. Sprache: Welsh.
Verlag: University of Wales Press
Erscheinungsdatum: Oktober 2013
Format: epub eBook
Kopierschutz: Adobe DRM
Es gibt zu diesem Artikel noch keine Bewertungen.Kundenbewertung schreiben