HUDU

Tanssi-innostaminen


€ 10,99
 
epub eBook
Sofort lieferbar (Download)
Februar 2015

Beschreibung

Beschreibung

Tanssi-innostaminen® on taiteellis-pedagoginen menetelmä, jonka tarkoituksena on elähdyttää sekä yksilöitä että yhteisöjä kehollisten harjoitteiden avulla. Tanssi-innostaminen soveltuu myös niille, jotka luulevat, etteivät osaa tanssia!Tanssi-innostamisessa ei ole kyse minkään tietyn tanssitekniikan opettelusta tai tanssilajin hallinnasta, vaan kehotietoisuuden laajentamisesta ja oman ilmaisun löytämisestä tanssi-improvisaatioharjoitusten avulla. Tanssi-innostaminen on sellaista tanssillista toimintaa, jonka pyrkimyksenä on löytää kunkin oma luonteva tapa liikkua ja ilmaista liikkeen avulla, mutta myös tutkia omaa minuutta sekä minän suhdetta toiseen ja ympäröivään maailmaan. Tanssi-innostamisen lähtökohtana on holistinen ihmiskäsitys: se on paluuta kokonaiseen ihmisyyteen, mielen ja kehon yhteyteen. Siihen kuuluu olennaisesti jokaisen ihmisen oman kehon ja oman liikkeen kunnioittaminen - sellaisena kuin se on. Tanssi-innostamisella ei ole vain taiteellisia vaan myös sosiaalisia, poliittisia ja eettisiä tavoitteita. Innostamisella pyritään keskeisesti myös kulttuurisen demokratian saavuttamiseen, kun ihminen, myös lapsi ja nuori, tunnustetaan aktiiviseksi toimijaksi ja oman kulttuurinsa tuottajaksi. Tanssi-innostaminen ei ole vain tanssiin innostamista vaan myös tanssilla innostamista.

Portrait

FT Raisa Foster (s. 1976) on vapaa tutkija-tanssitaiteilija-kouluttaja. Hän väitteli filosofian tohtoriksi Tampereen yliopistossa vuonna 2012. Vuonna 2005 hän valmistui dance animateur -tutkinnolla Melbournen yliopistosta Australiasta.

Foster on kehittänyt oman taiteellis-pedagogisen Tanssi-innostaminen©-menetelmänsä. Hän yhdistelee työskentelyssään ennakkoluulottomasti sekä taiteen että tieteen tiedonmuodostuksen tapoja. Fosterin tutkivalla asenteella tekemää taiteellista työtä pidetään tanssipoliittisesti merkittävänä, innovatiivisena, uraauurtavana, kiehtovana ja ennakkoluulottomana.

Fosterilla on kokemusta monitaiteellisten teosten ohjaamisesta ja tuottamisesta. Foster on myös työskennellyt tanssi- ja teatteri-ilmaisun opettajana, ammattikorkeakoulun lehtorina, vierailevana yliopisto-opettajana sekä asiantuntijana ja kouluttajana. Hänellä on opettajan pätevyys.

Foster on tutkinut monitaiteellisissa teoksissaan identiteettiä ja minuutta pääosin erilaisten keho- ja liikeperustaisten menetelmien kautta. Teoksia on esitetty sekä kotimaassa että ulkomailla, ja ne ovat onnistuneet houkuttelemaan katsojia myös laajalti perinteisen tanssi- ja teatteriyleisön ulkopuolta. Teoksia on kiitetty niiden rohkeudesta ja rehellisyydestä sekä osuvasta nais- ja mieskuvauksesta sekä stereotypioiden rikkomisesta - mutta myös teosten taiteellisesta monipuolisuudesta ja korkeatasoisuudesta sekä erityisesti niiden rikkaasta visuaalisesta ilmeestä.

EAN: 9789523181649
Untertitel: Kohti yksilön ja yhteisön hyvinvointia. Sprache: Finnisch.
Verlag: Books on Demand
Erscheinungsdatum: Februar 2015
Seitenanzahl: 116 Seiten
Format: epub eBook
Kopierschutz: Adobe DRM
Es gibt zu diesem Artikel noch keine Bewertungen.Kundenbewertung schreiben