HUDU

Aanbesteden & mededinging in de gezondheidszorg


€ 63,49
 
pdf eBook
Sofort lieferbar (Download)
Februar 2009

Beschreibung

Beschreibung

In de gezondheidszorg spelen marktwerking en marktordening een steeds grotere rol. Het is daarom belangrijk dat zorgondernemers over actuele informatie inzake het aanbestedingsrecht en het mededingingsrecht beschikken. Deze uitgave helpt u hierbij.Aanbesteden & mededinging in de gezondheidszorg biedt een helder overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het Europese aanbestedingsrecht en het mededingingsrecht in de zorgpraktijk. De auteurs zetten stap voor stap uiteen wanneer de aanbestedings- en mededingingsregels voor de zorginstellingen, zorgverzekeraars en overheden gelden. Daarbij wordt aandacht besteed aan de werkingssfeer van het Europese aanbestedingsrecht en worden praktische tips gegeven voor een succesvolle aanbesteding. In het tweede deel staat het verband tussen mededinging en marktordening centraal. In heldere bewoordingen wordt uiteengezet hoe zorginkoop én verkoop van zorgdiensten op verstandige wijze georganiseerd kunnen worden.Aanbesteden & mededinging in de gezondheidszorg is onderdeel van de serie gezondheidswetgeving in de praktijk. Dit is een serie over actuele ontwikkelingen in gezondheidswet- en regelgeving. Uitgangspunten zijn de praktische toepasbaarheid van veranderingen in wet- en regelgeving en de samenhang tussen verschillende wetten, jurisprudentie en uitvoeringsregelingen.

Inhaltsverzeichnis

Aanbesteden.
Het Europese aanbestedingsmodel.
Werkingssfeer van het Europese aanbestedingsrecht: de rechtspraak toegelicht.
Aanbestedingsplicht voor zorginstellingen / niet-ziekenhuizen.
Inkoop van zorgdiensten door zorgverzekeraars.
Transparant aanbesteden bij de bouw van zorginstellingen.
Inkoopscan: naar een doelmatiger inkoop- en aanbestedingsbeleid.
Model voor transparant aanbesteden van opdrachten.
Intrakoop: gezamenlijke inkoop in de zorg.
Tien tips voor een succesvolle aanbesteding.
Rechtsbescherming onder de WMO.
Mededinging en marktordening.
Inleiding.
Invloed van het Europese recht op gereguleerde marktwerking.
Hoofdlijnen Wet marktordening gezondheidszorg.
Hoofdlijnen Mededingingswet.
Prestatiebekostiging.
Grenzen aan samenwerking tussen zorginstellingen.
Grenzen aan concentraties van zorginstellingen.
Grenzen aan inkoopmacht.
Voorbereiding op het nieuwe toezicht: inval, clementie en compliance.
Synthese: naar een verantwoord mededingingsbeleid.
EAN: 9789031366279
Untertitel: De betekenis van het recht inzake aanbeesteding, mededinging en marktordening voor de gezondheidszorg. 2008. Auflage. Bibliographie. eBook. Sprache: Niederländisch. Dateigröße in MByte: 1.
Verlag: Bohn Stafleu van Loghum
Erscheinungsdatum: Februar 2009
Seitenanzahl: ix141
Format: pdf eBook
Kopierschutz: Adobe DRM
Es gibt zu diesem Artikel noch keine Bewertungen.Kundenbewertung schreiben