HUDU

Wet & Duiding Sociale bijstand


€ 152,99
 
epub eBook
Sofort lieferbar (Download)
Juni 2014

Beschreibung

Beschreibung

Handige verzameling van alle relevante wetgeving:
Dit becommentarieerd wetboek bundelt alle relevante wet- en regelgeving i.v.m. sociale bijstand, met name ocmw-bevoegdheid, maatschappelijke dienstverlening, recht op maatschappelijke integratie,
gewaarborgde gezinsbijslag, inkomensgarantie ouderen en gehandicapten.
Voorzien van een grondige verhelderende commentaar met contextualisatie:
Deze annotaties laten toe het artikel in zijn volledige context te situeren.
Per artikel vindt u een uitvoerige duiding: niet alleen wetshistorieken en verwijzingen naar andere wet- en regelgeving, maar vooral uitgebreide toelichting aan de hand van de belangrijkste rechtspraak, een onmisbare bron om de reglementering te begrijpen en toe te passen, en rechtsleer.
Commentaar die een onmiddellijk inzicht geeft in de wet en de toepassing ervan:
Niet alleen verschaffen de wetgeving en de annotaties een antwoord op de vele vragen die kunnen rijzen, maar bovendien kunnen deze verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer bij de oplossing van complexe vraagstukken de uitvalsbasis vormen voor verder onderzoek.
Onmisbaar naslagwerk voor en door practici:
Zoals het ondertussen in de reeks 'Wet & Duiding' gebruikelijk is, is dit werk het resultaat van de kruisbevruchting tussen academici, advocaten en magistraten en practici uit het werkveld (OCMW,..)


EAN: 9782804474249
Untertitel: Sprache: Niederländisch.
Verlag: Uitgeverij Larcier
Erscheinungsdatum: Juni 2014
Format: epub eBook
Kopierschutz: Adobe DRM
Es gibt zu diesem Artikel noch keine Bewertungen.Kundenbewertung schreiben