HUDU

Skandinavisk Katolsk Tidskrift


€ 6,99
 
epub eBook
Sofort lieferbar (Download)
Dezember 2014

Beschreibung

Beschreibung

Skandinavisk Katolsk Tidskrift ges ut av Svenska Katolska Akademien i avsikt att befrämja kunskapen om den katolska tron och dess konsekvenser på olika områden, t.ex. för kultur- och samhällsliv. I samklang med Akademiens syften är tidskriften inriktad mot traditionell katolsk teologi, filosofi och spiritualitet samt katolsk apologetik och samtidskritik, men innehåller även många andra inslag, t.ex. kommentarer till utvecklingen inom Kyrkan, Sverige och världen, artiklar om katolsk kultur och historia, material saxat från äldre nummer av olika nordiska katolska tidskrifter, böner, encyklikor, bokrecensioner, läsarbrev, innehåll av pastoral och homiletisk karaktär o.s.v. En särskild avdelning ägnas åt praktisk och teoretisk undervisning i liturgi med tonvikt på liturgiens historia och tradition.Tidskriftens skyddspatroner är S:t Thomas ab Aquino, S:t Pius V och S:t Pius X, dess valspråk liksom Akademiens "Pro fide et veritate".
EAN: 9789175692142
Untertitel: Nummer 1-2, 2014. Sprache: Schwedisch.
Verlag: Books on Demand
Erscheinungsdatum: Dezember 2014
Seitenanzahl: 352 Seiten
Format: epub eBook
Kopierschutz: Adobe DRM
Es gibt zu diesem Artikel noch keine Bewertungen.Kundenbewertung schreiben