HUDU

Pateretaju uzvedibas socialekonomiskie faktori: regionalais aspekts


€ 35,90
 
kartoniert
Lieferbar innerhalb von 2-3 Tagen
Dezember 2014

Beschreibung

Beschreibung

Musdienu ekonomikas globalizacijas apstaklos ir aktuala patereSanas normu mainiSana un majsaimniecibu labklajibas kriteriju parskatiSana. Promocijas darba kopsavilkums ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinatniska grada ieguSanai tiek veltits pateretaju uzvedibas petiSanai, izmantojot musdienu matematiskas metodes regionalaja ekonomika. Autors tika veicis originalu petijumu un paradija dazadu faktoru ietekmi uz pateretaju uzvedibu Latvija un regionos laika perioda no 2000.gada lidz 2010.gadam. Petnieks ari apskatija patstavigo pateretaju noskanojuma indeksa aprekinu un petijumu dinamiku, balstitu uz Miciganas Universitates metodiku, kas ar tieSu autora dalibu periodiski tika veikta laika posma no 1995.gada lidz 2008.gadam, parsvara Daugavpili. Socialekonomiskie faktori butiski ietekme Latvijas un tas regionu pateretaju uzvedibu. Ar tiem var efektivi ietekmet un parvaldit Latvijas regionus. Bezdarbs, cenas, videja darba alga, rupniecibas produkcijas apjomi butiski ietekme pateretaju uzvedibu. IpaSa uzmaniba ir japieverS Latgalei.

Portrait

Vadims Krasko peta pateretaju uzvedibu no 1995.gada ar Pateretaju noskanojuma indeksa palidzibu un ir vairak neka 22 zinatnisko publikaciju autors, tostarp 6 monografiju autors. Vadims Krasko stradaja par menedzeri-ekonomistu komercfirma; aizstaveja promocijas darbu un ieguva doktora gradu ekonomika (Dr. oec.) Daugavpils Universitate 2012.gada.
EAN: 9783639760583
ISBN: 3639760581
Untertitel: Promocijas darba kopsavilkums. Paperback. Sprache: Lettisch.
Verlag: GlobeEdit
Erscheinungsdatum: Dezember 2014
Seitenanzahl: 64 Seiten
Format: kartoniert
Es gibt zu diesem Artikel noch keine Bewertungen.Kundenbewertung schreiben