HUDU

Kjønn som grunnlag for asyl


€ 28,90
 
kartoniert
Lieferbar innerhalb von 2-3 Tagen
Januar 2015

Beschreibung

Beschreibung

Kan en kvinne på grunnlag av sitt kjønn få status som flyktning og dermed få opphold i Norge? Boken tar for seg problemstillinger knyttet til å det å være kvinnelig asylsøker. Den beskriver typiske forfølgelsesformer knyttet til kjønn, og hva som skiller disse fra andre typer forfølgelsesformer. Gjennom eksempler fra internasjonal rettspraksis beskrives konkrete tilfeller hvor kvinner har fått medhold i sine asylsøknade. Videre gjør boken rede for sammenhengen mellom internasjonale konvensjoner og rettspraksis og den norske utlendingsloven.

Portrait

Aleksandra ble født sørøst i Polen i 1985, og kom til Norge da hun var 8 år. Gjennom møtet med iranske asylsøkere utviklet hun interesse for internasjonal og nasjonal asylrett og menneskerettigheter. Viljen til å hjelpe mennesker i nød har vært drivkraften og motivasjonen for boken
EAN: 9783639730135
ISBN: 3639730135
Untertitel: Paperback. Sprache: Norwegisch.
Verlag: GlobeEdit
Erscheinungsdatum: Januar 2015
Seitenanzahl: 84 Seiten
Format: kartoniert
Es gibt zu diesem Artikel noch keine Bewertungen.Kundenbewertung schreiben